Επικοινωνία

Πλαστική Χειρουργική Περιοδοντίου

Η πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου έχει σαν στόχο την χειρουργική αντιμετώπιση προβλημάτων των ούλων στην αισθητική πρόσθια περιοχή. Πρόκειται για λεπτούς χειρουργικούς χειρισμούς που στόχο έχουν να αντιμετωπίσουν αισθητικά προβληματα όπως οι υφιζήσεις των πρόσθιων δοντιών, ένα ουλικό χαμόγελο κ.α.

Πραγματοποιείται πάντα κάτω από μεγέθυνση που εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια, και άριστη ορατότητα. Κατά την πλαστική χειρουργική του περιοδοντίου χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα εργαλεία και υλικά ώστε ο τραυματισμός των ιστών να είναι ελάχιστος και η ακρίβεια των χειρισμών εξαιρετικά υψηλή.

Με τέτοιες διεγχειρητικές προϋποθέσεις εξασφαλίζεται άριστη επούλωση, υψηλότατη προβλεψιμότητα και εξαιρετική πρόγνωση για τη χειρουργημένη περιοχή. 

  • Πριν τη Θεραπεία (Υφίζηση κάτω τομέα) - Μετά τη Θεραπεία (Ουλικό Μόσχευμα Συνδετικού Ιστού)
  • Πριν & Μετά την Πλαστική Χειρουργική. Μυλικά μετατοπιζόμενος κρυμνός με μόσχευμα συνδετικού ιστού.
  • Πριν & Μετά την Πλαστική Χειρουργική. Μυλικά μετατοπιζόμενος κρυμνός με Straumann Emdogain.